OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Nr postępowania 19/WM/R/10

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o., na roboty budowlane pn. „Budowa odwodnienia – kanału burzowego na terenie miasta Marki w pasie drogowym ul. Ząbkowskiej, Szkolnej i Leśnej”.

Termin składania ofert: 23.09.2010 r., godz.: 9:00


Załączniki:
– ogłoszenie o przetargu – tekst,
– specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) – tekst,
– Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa. Marki, ul. Ząbkowska – tekst,
– Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa. Marki, ul. Ząbkowska – plik: .htm,
– Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa. Marki, ul. Ząbkowska – plik: .ath,
– Szczegółowa specyfikacja techniczna D.03.03.01. Kanalizacja deszczowa – w ul. Ząbkowskiej w Markach – tekst.

Uwaga: Projekt budowlany wykonawczy odwodnienia ulic Ząbkowskiej, Szkolnej i Leśnej w Markach, dostępny jest odpłatnie w siedzibie Zamawiającego.Ogłoszenie oraz SIWZ znajdują się na stronie:
https://www.wodociagmarecki.pl/WM/Kan

Data publikacji: 23.06.2015

« wstecz | w górę