PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/WM/U/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/WM/U/16

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę
Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”. nr postępowania 2/WM/U/16
Termin składania ofert: 18 luty 2016r. do godziny 08:30
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz
Modyfikacja SWZ w pkt. 12.2.1 i pkt. 12.2.2 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data publikacji: 11.02.2016

« wstecz | w górę