Regulator akceptuje zmianę naszych taryf

Regulator akceptuje zmianę naszych taryf

Wzrost płatności dla MPWiK, wyższe opłaty za przesył energii, rosnące odsetki - nie byliśmy w stanie utrzymać dotychczasowych cen. Wzrost stawek będzie jednak znacznie niższy od inflacji.
Koszty dostaw energii wzrosły przez rok o 12 proc.
Koszty dostaw energii wzrosły przez rok o 12 proc.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Szanowni Państwo,

9 marca zmienimy nasze taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków. Wniosek taryfowy został zaakceptowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ta instytucja jest regulatorem dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 2 marca taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich i wejdzie w życie po 7 dniach. Dla gospodarstw domowych cena za metr sześcienny wody wzrośnie o 8,8 proc. (do 5,47 netto i 5,91 zł brutto), natomiast cena za odprowadzenie metra sześciennego ścieków o 8,9 proc. (do 11,21 zł netto oraz 12,11 zł brutto).

Pełną informację na temat taryf dla wszystkich grup znajdziecie Państwo w LINKU

Inwestycje? Tak! Zyski? Nie!

- Celem zmiany taryf jest wyłącznie zbilansowanie działań naszego przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej inflacji wynoszącej obecnie 17,2 proc. rocznie. Nasza firma nie jest nastawiona na zysk. Naszym celem jest wyłącznie rozbudowa i utrzymanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego.

- Zatwierdzona przez Wody Polskie taryfa skalkulowana została przy założeniu zerowej marży zysku. Jej wzrost wymusiły na nas bardzo trudne, zewnętrzne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, które znacząco wpływają na sytuację finansową spółki. Należą do nich wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe jak również ogromne i trudne do przewidzenia w przyszłości dalsze wzrosty kosztów energii – podkreśla Aneta Mroczek, główna księgowa Wodociągu Mareckiego.

Zmiana taryf jest spowodowana wieloma czynnikami:

  1. Nasz partner – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie – podwyższyło nam o 25 proc. stawkę opłaty za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, które z Marek trafiają do oczyszczalni ścieków Czajka. MPWiK uzasadnia podwyżkę wzrostem przede wszystkim cen energii elektrycznej oraz cieplnej, a także materiałów oraz kosztów świadczenia usług obcych, które są najistotniejszymi czynnikami kosztotwórczymi.
  2. Wzrosły również stawki opłat za media, z których korzystamy, przede wszystkim energii elektrycznej, którą wykorzystujemy do zasilenia pomp w stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach ścieków. Pomimo zabezpieczenia stałej stawki za energię czynną na lata 2022-2024 stale wzrastają opłaty dystrybucyjne za przesyłanie energii elektrycznej. Powoduje to ogólny wzrost kosztów energii o około 12 proc. w roku 2023 w stosunku do roku 2022.
  3. Podobnie jak Państwo, płacimy obecnie wyższe odsetki od zaciągniętych kredytów. Trzykrotnie uzyskiwaliśmy unijne dofinansowanie na inwestycje (110 mln zł!), ale do tych pieniędzy musieliśmy dołożyć wkład własny. W znaczącej części pokryty on został ze środków pozyskanych z kredytów i obligacji, które regularnie spłacamy. Podobnie jak Państwo, bardzo dotkliwie odczuwamy wzrost stóp procentowych na rynku finansowym. Nasze koszty finansowe (odsetki od zobowiązań zaciągniętych na realizację naszych inwestycji) wzrosły w ciągu minionego roku ponad 300 proc. O ile w 2021 r, wyniosły 1,17 mln zł, to w 2022 r. już 3,74 mln zł.

Tu warto podkreślić, że nasz wniosek o zmianę taryf został zaakceptowany przez surowego państwowego regulatora – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który zgadza się na podwyżki wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

- Zapewniamy Państwa, że wzrost cen za dostarczanie wody i odbiór oraz oczyszczanie ścieków zapewni przedsiębiorstwu wyłącznie pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług na rzecz naszych odbiorców – zaznacza Kajetan  Specjalski.

0 zamiast 8 proc.?

Szansą na utrzymanie cen byłaby zmiana stawki podatku VAT na usługi związane z dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. W listopadzie ubiegłego roku zaapelowała o to do premiera Mateusza Morawieckiego Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Należy podkreślić, iż na mocy tzw. tarczy antyinflacyjnej obniżona i obecnie utrzymana została czasowo stawka 0 proc. VAT na żywność, a zatem w pełni uzasadnionym jest w ocenie Izby zastosowanie również stawki 0 proc. na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zastosowanie czasowej preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0 proc. na usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków (dotychczas objęte stawką w wysokości 8 proc.), realizowane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przyniosłoby niewątpliwie pozytywny efekt – czytamy w piśmie podpisanym przez Krzysztofa Dąbrowskiego, prezesa izby.

Gdyby rząd zdecydował się na obniżkę VAT na wodę i ścieki, nowe ceny metra sześciennego wody (5,47 zł z 0 proc. VAT) i (11,21 zł z 0 proc. VAT) ścieków praktycznie by się nie zmieniły w porównaniu z poprzednimi stawkami.

Ze wsparciem UE

Przez 24 lata działalności Wodociąg Marecki praktycznie od zera zbudował sieć kanalizacji sanitarnej. Obecnie liczy ona 220 km. Powstała też druga Stacja Uzdatniania Wody na Czarnej Strudze. Kończymy prace nad uruchomieniem zaplecza technicznego dla służb eksploatacyjnych, które wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i długości sieci mają coraz więcej zadań do realizacji. Inwestycje Wodociągu Mareckiego obficie wsparła Unia Europejska z Funduszu Spójności.

Data publikacji: 03.03.2023
Autor:

« wstecz | w górę