V, VI i VII transza emisji obligacji

V, VI i VII transza emisji obligacji

Pieniądze są przeznaczone na rozliczenie płatności dla wykonawców zadań inwestycyjnych i informacyjnych, realizowanych w ramach Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0024/17, zadań inwestycyjnych wskazanych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach (WPI) oraz na spłatę kredytu w PKO BP S.A w części nieobjętej dopłatami NFOŚiGW do oprocentowania.
Banknoty stuzłotowe - zdjęcie ilustracyjne
Banknoty stuzłotowe - zdjęcie ilustracyjne
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Wodociąg Marecki realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap III”

Zgodnie z postanowieniami Art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) Wodociąg Marecki Sp. z o.o. informuje iż w okresie od 5 czerwca 2019 roku do 29 lipca 2020r. wyemitował obligacje przychodowe o łącznej wysokości 21.973.200,00 zł, w tym w ramach transzy V w dniu 05.06.2019 r. - 5 serii na kwotę 3.945.200 zł,  w ramach transzy VI w dniu 25.06.2019 r. – 21 serii na kwotę 8.528.000 zł i w ramach transzy VII  w dniu 29.07.2020 r. – 7 serii na kwotę 9.500.000 zł.

Przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z emisji, to:

 1. w kwocie 11 859 517,65 PLN - rozliczenie płatności dla nw. Wykonawców:
 • Firmy PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna ul. Bielińska 2,
  06-400 Ciechanów realizującej zadania inwestycyjne:
 • "Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki - część 1” w ramach Umowy nr. 21/WM/2018 z dnia 29.08.2018r.
 • „Zadanie 1.2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki - część 2” w ramach Umowy nr 28/WM/2018 z dnia 07.12.2018r.
 • Konsorcjum Firm: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S. A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – Lider Konsorcjum, KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Żurawia 45; 00-680 Warszawa – Partner Konsorcjum; zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz 160 w ramach Umowy nr 6/WM/2018 z dnia 9.02.2018 r.
 • Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "METRO" Sp. o.o. - Lider Konsorcjum),  ul. Budowlana 5G,  40-301,  Katowice,  LINTER S.A. - Partner Konsorcjum ,  ul. Piłsudskiego 57a,  32-340,  Wolbrom; zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A" Umowa nr 20/WM/17 z dnia 19.10.2017 r.
 • Firmy PLANETA Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa; zadanie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1.5" w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w mieście Marki”; Umowa nr 272.10.2017 z dnia 10.04.2017r.
 • Firmy IDS-BUD Spółka Akcyjna ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej nr 8 do granic miasta Marki – Zadanie 1.1" Umowa nr 272.15.2018 z dnia 14.05.2018r.
 • Firmy POSTER Zakład Automatyzacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Synów Pułku 26, 60-462 Poznań; zadanie: "Monitoring sieciowych pompowni ścieków - Zadanie 4"; Umowa nr 25/WM/2018 z dnia 09.10.2018r.
 • Firmy FIP Sp. z o.o., ul. Okólna 45 05-270 Marki; zadanie: „Zakup gruntu – Zadanie 6”, Akt notarialny Rep. A nr 14548/2016 z dnia 21.12.2016r.
 • Firm realizujących działania informacyjno – promocyjne w ramach Przedsięwzięcia; zadanie: „Działania informująco-promocyjne – Zadanie 5”

Przedsięwzięcie jest realizowane dla zwiększenia wydajności infrastruktury zaopatrzenia w wodę i poprawy niezawodności dostaw wody do każdego punktu odbioru na terenie miasta Marki oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0024/17-00, zawartej dnia 20 marca 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 1. w kwocie 3 613 682,35 PLN – na pokrycie zobowiązań z tytułu zadań inwestycyjnych, realizowanych na podstawie pkt.A.1 i B.7 WPI na lata 2017-2021 z późn. zm.
 2. w kwocie 6 500 000,00 PLN - refinansowanie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w PKO Bank Polski S.A. nr Umowy WM/U/93 1020 1026 0000 1896 0056 1902/11 z dnia 25.11.2011r. zawartej na sfinansowanie Przedsięwzięcia w odniesieniu do modernizacji i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki, etap I – „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, w tej części, która nie jest objęta dopłatami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania.

Kredyt był poręczany przez Gminę Miasto Marki; spłata kwoty 6 500 000,00 PLN umożliwiła uwolnienie poręczenia w ww. kwocie, co korzystnie wpłynie na możliwość planowania przyszłych budżetów Miasta.

 

Data publikacji: 05.08.2020

« wstecz | w górę