VIII transza emisji obligacji

VIII transza emisji obligacji

Pieniądze są przeznaczone na rozliczenie płatności dla wykonawców zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0024/17, wskazanych wśród zadań inwestycyjnych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Markach (WPI).
Banknoty stuzłotowe - zdjęcie ilustracyjne
Banknoty stuzłotowe - zdjęcie ilustracyjne
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

 

Wodociąg Marecki realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap III”

Zgodnie z postanowieniami Art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) Wodociąg Marecki Sp. z o.o. informuje iż w dniu 04 grudnia 2020 roku wyemitował obligacje przychodowe (VIII transza) o łącznej wartości 3.746.800,00 zł.

Przedsięwzięcia, które zostały sfinansowane z niniejszej emisji, to rozliczenie płatności dla Wykonawców:

  • Firmy PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów realizującej zadania inwestycyjne pn.: "Zadanie 1.1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki - część 1” w ramach Umowy nr 21/WM/2018 z dnia 29.08.2018r.
  • Konsorcjum Firm: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S. A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – Lider Konsorcjum, KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Żurawia 45; 00-680 Warszawa – Partner Konsorcjum; realizującego zadanie pn.: Budowa stacji uzdatniania wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz 160 w ramach Umowy nr 6/WM/2018 z dnia 9.02.2018 r.
  • Konsorcjum firm: STD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (Lider Konsorcjum) ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 8, 00-195 Warszawa, STD Nasiłowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Członek Konsorcjum) ul. Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 8, 00-195 Warszawa, realizującego zadanie pn.: „Zadanie 1.4 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki - część 4” w ramach Umowy 16/WM/2019 z dnia 26.06.2019r.
  • Firmy INSTAL Warszawa Spółka Akcyjna ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa; realizującej zadanie "Zadanie 3 - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji w Markach"  w ramach Umowy 10/WM/2019 z dnia 22.03.2019r.

Przedsięwzięcie jest realizowane dla zwiększenia wydajności infrastruktury zaopatrzenia w wodę i poprawy niezawodności dostaw wody do każdego punktu odbioru na terenie miasta Marki oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0024/17-00, zawartej dnia 20 marca 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Data publikacji: 18.12.2020

« wstecz | w górę