„Wykonawca potrzebny od zaraz”

„Wykonawca potrzebny od zaraz”

Podpowiadamy, jak zawczasu uniknąć problemów z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Niestety, zdarzają się firmy, które nie przestrzegają zasad. Konsekwencje zaś ponosi zamawiający…
Zanim wybierzesz wykonawcę przyłącza, zadaj mu kilka pytań...
Zanim wybierzesz wykonawcę przyłącza, zadaj mu kilka pytań...
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Spotykamy się z sygnałami od mieszkańców, że niektórzy wykonawcy robót wodociągowych i kanalizacyjnych twierdzą, że są rekomendowani przez Wodociąg Marecki i w ten sposób próbują uzyskać od Państwa zlecenie. Nie jest to prawda. Często odbieramy również telefony z prośbą o naszą rekomendację, którą firmę wybrać. Jako spółka, należąca do miasta, szanująca zasady konkurencji, nie możemy i nie będziemy tego robić.

 Możemy natomiast Państwu zasugerować, na co zwrócić uwagę, żeby przyłącze było zgodnie z prawem i prawidłowo pod względem technicznym wykonane. Niestety, zdarzają się firmy, które próbują „iść na skróty” po to, by obniżyć koszty. W końcowym rozrachunku „oszczędności” może jednak nie być, a w ich miejsce pojawią się „niespodziewane” koszty.

Inspektor to podstawa

Oto przykład. Jedna z firm na zlecenie prywatnego inwestora wykonała przyłącze do posesji. Zostało ono zrealizowane bez bezpośredniego nadzoru ze strony Wodociągu Mareckiego. Jest to tymczasem fundamentalna kwestia – na miejscu sprawdzamy, czy prace zostały wykonane prawidłowo i z właściwych materiałów. Drugim problemem, z którym się spotykamy, jest brak złożonej dokumentacji powykonawczej. Tymczasem dopiero po jej sprawdzeniu przez inspektora Wodociągu Mareckiego możliwy jest końcowy odbiór prac, a następnie zawarcie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków. Bez tej ostatniej korzystanie z przyłącza jest nielegalne i zagrożone wysokimi karami. Trzeba też pamiętać, że jeśli prace są wykonywane w pasie drogowym, wykonawca musi najpierw uzyskać zgodę na zajęcia pasa drogowego.

 Jeśli procedury i formalności nie są dopełnione, jesteśmy zmuszeni:

- nakazać rozpoczęcie procedur legalizacyjnych polegających na m.in. wykonaniu „odkrywki” przyłącza, wykonaniu inspekcji telewizyjnej wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, wykonania szkiców powykonawczych z rodzajem zastosowanych materiałów i inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy. W efekcie końcowym ich koszt ponosi inwestor.

- jeśli te wytyczne nie zostaną zrealizowane, rozpoczynamy procedurę zamknięcia przyłącza

- inwestorowi grożą też kary za bezumowne korzystanie z usług dostawy wody/odbioru ścieków.

Podpytaj wykonawcę

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o rozsądny wybór firmy wykonawczej. Proszę szczególnie zwracać uwagę na kwestie formalne, prawne i nadzorcze.

Pytajcie potencjalnego wykonawcę:

- czy wystąpi o zajęcie pasa drogowego (o ile jest to niezbędne)?

- czy wystąpi o dzienniczek budowy z Wodociągu Mareckiego?

- czy zapewni inwentaryzację geodezyjną?

- czy przygotuje kompletną dokumentację powykonawczą?

- czy powiadomi nadzór techniczny Wodociągu Mareckiego o zamiarze wykonania robót budowlano-montażowych?

 Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące kwestii formalnych i technicznych wykonania przyłącza, prosimy o kontakt z naszymi inspektorami: Piotrem Marcinkiewiczem (606 447 459) i Damianem Pazio (662 185 743)

 

 

Data publikacji: 09.10.2020

« wstecz | w górę