Wyśpiewaj Źródełko Markowej Wody

Wyśpiewaj Źródełko Markowej Wody

Trzy…dwa…jeden… start. Ruszamy z nową Akcją edukacyjną promującą picie wody. Kierujemy ją do dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Nie mamy wątpliwości, że wśród czytelników tego tekstu jest wiele osób, które miały okazję skosztować Markowej Wody ze źródełka. Można z niego korzystać m.in. w szkołach podstawowych, liceum, Urzędzie Miasta Marki, CAF3 czy na płycie basenu w MCER. Ci, co spotkali na swej drodze źródełko, dobrze wiedzą, jak praktyczne jest to urządzenie. Szczególnie sprawdza się w dużych skupiskach, gdzie łatwo można napełnić bidon…

 

Akcja z źródełkiem

W przedszkolach miejskich nie ma jeszcze zdrojów wody pitnej. A przecież „czym skorupka za młodu, tym trąci na starość”! Inaugurujemy pierwszą edycję Akcji, która w kolejnych latach będzie kontynuowana. Tegoroczny temat brzmi: „Wyśpiewaj Źródełko Markowej Wody”. W tej edycji stawiamy więc na śpiewanie.

Przedmiotem akcji jest przygotowanie utworu słowno-muzycznego, składającego się z co najmniej jednej, maksymalnie czterech zwrotek i refrenu. Utwór nie może być dłuższy niż cztery minuty. Finalnie będzie wykonywany bezpośrednio przez uczestników na scenie w Mareckim Ośrodku Kultury, który jest partnerem naszej akcji. Występ zostanie zarejestrowany w formie materiału filmowego.

 

Zasady w pigułce

Ale żeby wziąć udział w akcji, najpierw należy zgłosić instytucję. Po zgłoszeniu pracownicy Wodociągu Mareckiego sprawdzą, czy potencjalny uczestnik spełnia warunki techniczne, aby nasze Źródełko Markowej Wody mogło zostać zainstalowane w budynku. Po pozytywnej weryfikacji nie pozostanie nic innego, jak przystąpić do przygotowań związanych z tworzeniem utworu.

 

Ważne terminy

  1. Termin zgłoszeń do udziału w Akcji przez przedszkole upływa 13 marca 2023 r. o godz. 15:00.
  2. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli Formularz zgłoszeniowy do Weryfikacji Technicznej zostanie dostarczony do siedziby naszej spółki (ul. Żeromskiego 30) lub przesłany do 13 marca 2023 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: k.tyminska@wodociagmarecki.pl skanem zawierający niezbędne podpisy.
  3. Termin sprawdzenia warunków technicznych w proponowanym miejscu montażu będzie ustalony z dyrekcją przedszkola do 20 marca 2023 r.
  4. Po przejściu tego etapu, wypełniony Formularz zgłoszeniowy Utworu z formularzem zawierającym liczbę uczestników należy dostarczyć do siedziby naszej spółki lub przesłać skan zawierający niezbędne podpisy na adres e-mail: k.tyminska@wodociagmarecki.pl do 27 marca 2023 r. do godz. 15:00.
  5. Termin prezentacji Utworu zostanie ustalony przez nas w porozumieniu z przedszkolem do 3 kwietnia 2023 r.
  6. Prezentacja Utworów zakwalifikowanych do prezentacji nastąpi w terminie ustalonym z przedszkolem do 19 maja 2023 r.
  7. Tekst Utworu na nośniku elektronicznym zostanie nam dostarczony nie później niż przed prezentacją Utworu.
  8. Ogłoszenie wyników Akcji nastąpi do 26 maja 2023 r. Obwieścimy to naszej stronie internetowej www.wodociagmarecki.pl

Przygotowany utwór nie wymaga podkładu muzycznego. Uczestnicy, którzy będą go wykonywali, powinni mieć kostiumy lub elementy kostiumu, nawiązujące do prezentowanego utworu. Technika wykonania jest dowolna.

- Zachęcamy zatem do udziału w akcji. To właśnie dzięki niej Wasze przedszkole ma szansę na zdobycie Źródełka Markowej Wody – mówi Katarzyna Tymińska

Regulamin oraz niezbędne formularze dostępne są poniżej.

Uchwała

Regulamin akcji

Formularz zgłoszeniowy do etapu I

Formularz zgłoszeniowu utworu oraz uczestników

Deklaracja wyrażenia zgody

Data publikacji: 27.02.2023
Autor:

« wstecz | w górę