Źródła finansowania inwestycji

Źródła finansowania inwestycji

Obligacje przychodowe.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zgodnie z postanowieniami Art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) Wodociąg Marecki Sp. z o.o. informuje iż w dniu 13 kwietnia 2018 roku wyemitował obligacje przychodowe o łącznej wysokości 1.737.500,00 zł.

Przedsięwzięcie, które zostanie sfinansowane z niniejszej emisji, to zaliczka dla Wykonawcy (Konsorcjum Firm: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S. A. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – Lider Konsorcjum, KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o., ul. Żurawia 45; 00-680 Warszawa – Partner Konsorcjum) na zakup urządzeń technologicznych dla przedsięwzięcia: „Budowa stacji uzdatniania wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz 160” realizowanego w ramach Umowy nr 6/WM/2018 zawartej  dnia 9.02.2018 r.

Przedsięwzięcie jest realizowane dla zwiększenia wydajności infrastruktury zaopatrzenia w wodę i poprawy niezawodności dostaw wody do każdego punktu odbioru na terenie miasta Marki w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy nr POIS.02.03.00-00-0024/17-00, zawartej dnia 20 marca 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Data publikacji: 20.04.2018

« wstecz | w górę