Zwiększamy poziom unijnego dofinansowania

Zwiększamy poziom unijnego dofinansowania

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej płyną dobre wieści. Nasze inwestycje otrzymały dodatkowe wsparcie.
Kajetan Paweł Specjalski (WM) i Adam Zakrzewski (NFOŚiGW)
Kajetan Paweł Specjalski (WM) i Adam Zakrzewski (NFOŚiGW)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Wodociąg Marecki realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – etap III”

W marcu 2018 r. nasze przedsiębiorstwo podpisało w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III”. Tym samym po raz trzeci otrzymaliśmy unijne wsparcie z Funduszu Spójności. NFOŚiGW przyznał nam wówczas 19,3 mln zł bezzwrotnego wsparcia na inwestycje szacowane na 38,2 mln zł netto (ponad 46 mln brutto). 25 czerwca 2020 roku podpisaliśmy aneks do umowy.
- Kwota dofinansowania unijnego została zwiększona do ponad 22,1 mln zł. To oznacza, że wsparcie z Funduszu Spójności będzie wyższe o 2,8 mln zł i znacznie ułatwi nam kontynuację realizowanych inwestycji. Jest to szczególnie istotne wobec wzrostu przewidywanego kosztu całości inwestycji do przeszło 42,4 mln zł netto (ponad 58 mln brutto) – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego.  
W ramach umowy z NFOŚiGW realizujemy bądź już zrealizowaliśmy cztery przedsięwzięcia:
- rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej o 14,5 km (część prac już została zrealizowana – obecna długość sieci przekracza 210 km);
- zbudowaliśmy Stację Uzdatniania Wody na Czarnej Strudze, która zaczęła pracować w lutym 2020 roku;
- projektujemy i zbudujemy zaplecze techniczne dla specjalistycznego samochodu zajmującego się bieżącą eksploatacją sieci kanalizacyjnej;
- zwiększyliśmy niezawodność sieciowych przepompowni ścieków przez wprowadzenie systemu monitoringu ich pracy.
W pierwszym etapie unijnego projektu otrzymaliśmy z UE 76,6 mln zł. Wówczas wybudowaliśmy praktycznie od zera lwią część sieci kanalizacji sanitarnej. W drugim etapie wsparcie z UE sięgnęło 10,8 mln zł.
- Obecnie łączna wartość wsparcia z UE dla Wodociągu Mareckiego sięga prawie 110 mln zł – podkreśla Anna Zmysłowska, dyrektor ds. inwestycji.

Data publikacji: 25.06.2020

« wstecz | w górę