Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III

Podstawowe informacje na temat projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Cel projektu: usunięcie niedoborów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w Markach poprzez: podniesienie stopnia skanalizowania miasta w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, zapewnienie drugostronnego zasilania miasta w wodę pitną w odpowiedniej ilości i jakości, umożliwienie utylizacji osadów pochodzących z czyszczenia sieci kanalizacyjnej, stworzenie systemu informacji o stanie pracy pompowni sieciowych oraz wybudowanie zaplecza technicznego dla Działu Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.


Planowane  efekty:


1.    Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wdrożenie systemu monitoringu pracy sieci na terenie miasta umożliwi:
a)    zwiększenie zasięgu zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na obszarach o gęstej zabudowie.
b)    zwiększenie stopnia ochrony środowiska naturalnego poprzez:
-    wyeliminowanie zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), co ograniczyło zanieczyszczenie ściekami gleby i wód podziemnych,
-    wyeliminowanie konieczności wywozu ścieków taborem asenizacyjnym, co ograniczyło obciążenie dróg i zanieczyszczenie powietrza spalinami,
-    zwiększenie stopnia niezawodności działania sieciowych pompowni ścieków.
    
3.    Stacja Obsługi Samochodu Specjalistycznego zapewni:
a)    zwiększenie stopnia wykorzystania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ograniczenie obciążenia oczyszczalni ścieków „Czajka” częściami mineralnymi poprzez poprawę eksploatacji sieci (wdrożenie prawidłowej gospodarki osadami ściekowymi z czyszczenia kanalizacji),
b)    zgodne z prawem zagospodarowanie wydzielonej z osadu frakcji mineralnej,
c)    ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego poprzez rozdzielenie funkcji związanych z uzdatnianiem wody od związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej zgrupowanych dotąd w obiektach przy ul. Żeromskiego.

4.    Poprzez budowę stacji uzdatniania wody:
a)    zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostępności wody o odpowiednich parametrach dla mieszkańców północnej części miasta,
b)    optymalizacja zużycia energii elektrycznej potrzebnej do wtłaczania wody do sieci.

5.    Wsparcie rozwoju gospodarczego miasta i wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój infrastruktury komunalnej.

Główne inwestycje zaplanowane w ramach III etapu projektu UE :
    - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o 14,2 km – odcinki na terenie całego miasta (w ramach 8 umów z Wykonawcami na roboty liniowe)
    - budowa drugiej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Spacerowej 160 (umowa w formule „projektuj i buduj”)
    - budowa Stacji Obsługi Samochodu Specjalistycznego przy ul. Kresowej (umowa w formule „projektuj i buduj”)
    - zwiększenie niezawodności działania sieciowych przepompowni ścieków przez wprowadzenie systemu monitoringu ich pracy (umowa na dostawę sprzętu do monitorowania wraz z oprogramowaniem).

Wartość projektu: 51 747 890,15 zł brutto – tyle wyniósł całkowity koszt III etapu projektu UE
26 017 327, 77 zł – tyle wyniosły wydatki kwalifikujące się do uzyskania wsparcia unijnego
Wkład Funduszy Europejskich (Fundusz Spójności) -  22 114 728 ,56 zł

Data publikacji: 06.09.2023
Autor:

« wstecz | w górę