Jak odczytać roczny wykaz o okresie i ilości zużytej wody

Jak odczytać roczny wykaz o okresie i ilości zużytej wody

Podpowiadamy, jak skorzystać z naszych informacji przy wypełnianiu deklaracji odpadowej dla miasta.
Tak wygląda roczne zestawienie zużycia wody
Tak wygląda roczne zestawienie zużycia wody
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

W 2020 r. nasze miasto wprowadziło nowy system rozliczeń za śmieci. Wcześniej opłata była naliczana „od zadeklarowanej osoby” w gospodarstwie domowym, obecnie – od zużycia wody. Celem tego zabiegu było włączenie do systemu tych osób, które unikały opłat lub je zaniżały.

Każdy mieszkaniec (lub w jego imieniu wspólnota/spółdzielnia) raz do roku wypełni deklarację odpadową. Następna taka okazja pojawi się już w styczniu 2021 r. Nasze przedsiębiorstwo dostarczy Państwu niezbędne dane potrzebne do przygotowania deklaracji w formie „Informacji/wykazu o okresie i ilości zużytej wody”. Otrzymacie je albo do skrzynki pocztowej, albo za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBO).

Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik, jak skorzystać z danych, które co roku będziemy Wam przygotowywać.

Co obejmuje wykaz?

W naszym wykazie znajdą Państwo faktury, które obejmują tylko i wyłącznie poprzedni rok. Jest to celowy zabieg. Wypełniając deklarację za 2021 r. będziecie się opierać wyłącznie na danych za 2020 r. Nie wchodzą w grę rozliczenia, które w jakikolwiek sposób obejmą np. grudzień 2019 lub styczeń 2021 r.

Gdzie są kluczowe dane na wykazie?

Sugerujemy, by szczególną uwagę zwrócić na dwie kolumny na wykazie: liczbę dni oraz ilość m3.

W uproszczeniu – pokazują one, jakie zużycie wody zanotowaliście w konkretnym okresie czasu. Są to kluczowe dane, potrzebne do wypełnienia deklaracji.

Sam wybierasz, ile płacisz!

Nasze miasto dało mieszkańcowi wolną rękę w wyborze okresu, za który wyliczona będzie opłata śmieciowa na kolejny rok. Ci, którzy np. podlewają ogródki, mogą wybrać okres wiosenny lub zimowy.

Trzeba jednak spełnić podstawowy warunek – wybrany okres musi liczyć co najmniej 81 następujących po sobie dni. Nie może być w tym czasie zerowego zużycia wody.

Twoja podstawa obliczeń

Na wykazie wybieracie Państwo najkorzystniejszy dla Was okres. Prosimy uważnie przyjrzeć się zarówno liczbie dni jak i zużyciu. Na tej podstawie obliczą Państwo średniomiesięczne zużycie, które będzie podstawą do obliczenia opłaty.

Jak to zrobić najsprawniej?

Do Państwa dyspozycji na stronie czyste.marki.pl znajdują się narzędzia, które pomogą w wyliczeniu opłaty śmieciowej.

Do kalkulatora odpadowego (LINK TUTAJ) wpisujemy liczbę wybranych dni (suma z kolumny 4) oraz zużycie wody (suma z kolumny 7). Zaznaczamy, czy kompostujemy bioodpady i automatycznie uzyskujemy kwotę miesięcznej opłaty.

Do Państwa dyspozycji są również elektroniczne wzorce deklaracji odpadowej (TUTAJ LINK), które przeprowadzą Was krok po kroku przez formalności.

Prosimy pamiętać, że składając deklarację odpadową należy załączyć wykaz z Wodociągu Mareckiego i na nim napisać, jaki okres wybraliście Państwo do rozliczenia.

Kto przyjmuje deklaracje?

Wodociąg Marecki nie przyjmuje deklaracji odpadowych. W sierpniu i wrześniu 2020 r. przyjmowane były w Wydziale Podatków i Opłat (Lisa-Kuli3a), Urzędzie Miasta Marki (Aleja Piłsudskiego 95) oraz Centrum Aktywności Fabryczna 3 (miejsce dedykowane przede wszystkim seniorom).

Co, jeśli nie ma na wykazie 81 dni?

Może się tak zdarzyć, zwłaszcza w przypadku nowych mieszkańców, że liczba dni na wykazie nie obejmie wymaganych 81 następujących po sobie dni. W takiej sytuacji w pierwszym roku wypełniacie Państwo deklarację ryczałtową (TUTAJ LINK), opartą o ryczałtowe zużycie i zadeklarowaną liczbę osób. Wówczas dane z Wodociągu Mareckiego nie będą Wam potrzebne. W kolejnym roku nasz przewodnik będzie już dla Was pomocny!

Data publikacji: 29.10.2020

« wstecz | w górę