Konferencja pt. Gospodarka wodna i ściekowa w gminach -dzisiaj i jutro. Na przykładzie województwa mazowieckiego.

Konferencja pt. Gospodarka wodna i ściekowa w gminach -dzisiaj i jutro. Na przykładzie województwa mazowieckiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowo-technicznej, która odbędzie się 14–15 kwietnia 2016 roku w Zegrzu k. Warszawy. Miło nam poinformować, że gospodarzem tego dwudniowego  branżowego wydarzenia, przyczyniającego się do promocji miasta Marki w regionie, jest Wodociąg Marecki Sp. z o.o. wraz z  Dyrektorem Zarządu mgr inż. Kajetanem Pawłem Specjalskim. Patronat honorowy nad konferencją objął Jacek Orych, Burmistrz Miasta Marki. Konferencja otrzymała wsparcie naukowe w postaci patronatu merytorycznego prof. dr hab. inż. Zbigniewa Heidricha (Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), natomiast organizatorem Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minutyKonferencja skierowana jest do jednostek samorządowych i ich spółek eksploatujących systemy wodociągowe i kanalizacyjne w gminach i miastach, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału, w konferencji technicznej, której głównym celem jest prezentacja wyników analizy obecnego stanu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków w gminach województwa mazowieckiego oraz wskazanie rozwiązań, najwłaściwszych z punktu widzenia technologicznego i technicznego, w odniesieniu do wszystkich elementów tworzących system wodociągowy i kanalizacyjny, a także prezentacja dokonań miasta Marki w zakresie przyjętej ścieżki rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

W trakcie konferencji omawiane będą zagadnienia związane z rekomendowanymi rozwiązaniami technicznymi infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, sformułowanymi w oparciu o wyniki wnikliwej analizy aktualnego stanu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, bazującą na wnioskach wynikających z ankiet dotyczących stanu „na dzisiaj”. Analiza ankiet będzie podstawą do przygotowania referatów, które z kolei stanowią odpowiedź na nurtujące pytania dotyczące zarówno systemów wodociągowych jak i kanalizacyjnych. Prezentowane referaty będą obejmowały zarówno generalne zasady projektowania, eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jak i konkretne propozycje rozwiązań opartych na ofertach i doświadczeniach firm zajmujących się tematyką konferencji. Przedstawione zostaną wystąpienia na temat ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania ścieków z wykorzystaniem różnych rozwiązań technicznych (kanalizacja grawitacyjna, podciśnieniowa i ciśnieniowa) oraz unieszkodliwiania ścieków z zastosowaniem zbiorczych i przydomowych oczyszczalni ścieków przy uwzględnieniu propozycji zagospodarowania osadów ściekowych. Po wysłuchaniu wykładów będzie możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat technologicznych rozwiązań. Mamy nadzieję, że tematy poruszane podczas spotkań będą odpowiedzią na Państwa pytania dotyczące zarówno systemów wodociągowych jak i kanalizacyjnych.

Dokładne miejsce konferencji: Hotel 500 Zegrze, ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze k. Warszawy

Termin: 14 kwietnia 2016 r., godz. 10–18, 15 kwietnia 2016 r., godz. 9–14,
więcej informacji na stronie organizatora: www.seidel-przywecki.pl

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres organizatora:

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., ul. Olchowa 67 B, 05-509 Józefosław

lub fax: 22 873 80 52

lub e-mail: konferencje@seidel-przywecki.pl
 
Zgłoszenia można nadsyłać do dnia: 31.03.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj 
Przewidywany program konferencji pobierz 

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Marki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Konferencja "Gospodarka wodna i ściekowa w gminach województwa mazowieckiego - dzisiaj i jutro" pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Sponsor główny:Sponsorzy konferencji: Ekofinn-pol Sp. z o.o., EkoWodrol  Sp. z o.o. ,Kingspan Klargester Polska, Hidrostal Polska, Esri Polska Sp. z o.o., Pias-Kan Sp. z o.o.

  

Partnerzy konferencji: Hydro-Vaccum S.A.
 

Data publikacji: 22.02.2016

« wstecz | w górę