"/> Mity i fakty o mareckiej wodzie - Aktualności - Wodociąg Marecki

Mity i fakty o mareckiej wodzie

Mity i fakty o mareckiej wodzie

Woda w Markach jest najdroższa w aglomeracji stołecznej, nie nadaje się do picia, nikt jej nie kontroluje, przekracza wszelkie normy, jeśli chodzi o twardość – takie głosy słychać „na mieście”. A jak jest w rzeczywistości? Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w "Kurierze Mareckim".

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Dla wielu naszych mieszkańców naturalnym punktem porównawczym jest Warszawa. W Internecie można przeczytać, że marecka woda jest znacznie droższa od tej w stolicy. A jaka jest prawda?  W Markach płacimy za 1 m3 wody - 4,27 netto, a w Warszawie 4,20 zł netto. Siedem groszy to nie jest drastyczna różnica, przy tak dużej rozbieżności, gdy nasze miasto liczy 30 tys. mieszkańców, a stolica ok. 2 mln. Porównajmy miejscowości, znajdujące się w tym samym powiecie o podobnej liczbie mieszkańców.

Poz.    Opis taryfy    Cena netto za 1 m3 wody (zł).    Cena brutto za 1 m3 wody (zł).
1.    Marki – gospodarstwa domowe          4,27       4,54
2.    Ząbki – gospodarstwa domowe          5,92       6,39
3.    Zielonka – gospodarstwa domowe      3,14       3,39

W tabeli widać duże różnice w opłatach za wodę. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź nie jest taka prosta. W każdym z tych miast występują inne realia techniczno-ekonomiczne, a przy poprawnej kalkulacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf - różnice występowały i będą występować niezależnie od systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa wodociągowego i sprawności jego zarządu.

Kalkulacja bez zysku

Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor Wodociągu Mareckiego podkreśla, że w Markach na cenę wody wpływają przynajmniej trzy czynniki:
- powstały w ciągu ostatnich prawie 18 lat majątek trwały - sieć wodociągowa daje wysoki koszt dla taryfy przy amortyzacji tegoż majątku,
- specyfika wód podziemnych na terenie miasta Marki wymaga dość skomplikowanej technologii uzdatniania, aby uzyskać produkt zdatny do picia, spełniający wymagane prawem standardy w Polsce,
-  struktura miasta oparta jest głównie na budownictwie jednorodzinnym, co daje niższe wskaźniki liczby mieszkańców na kilometr sieci wodociągowej niż w przypadku obszernych blokowisk w innych strukturach miejskich.
Warto dodać, że od trzech lat cena utrzymuje stabilny poziom, a w kalkulacjach Wodociągu Mareckiego nie przewiduje się jest zysku.

Czy twarda?

Na forach internetowych pojawiają się wpisy dotyczące zapychania kranów czy niszczenia drogiego sprzętu AGD. Mieszkańcy często pytają o twardość wody i osadzający się kamień. Fakty są takie, że funkcjonują powszechnie znane i ustanowione standardy jakościowe, co do wody pitnej. W Polsce stosuje się wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dopuszczalny zakres wartości twardości wynosi 60 – 500 mg/l. - W trakcie wieloletnich badań w Markach uzyskiwano i uzyskiwany jest wynik ok. 300 mg/l. Ta wartość znajduje się w środkowej części zalecanego przedziału, co oznacza, że mamy średnio-twardą wodę. Wobec takich wyników nie ma potrzeby dalszego uzdatniania, co nie tylko podrażałoby proces technologiczny, ale działałoby szkodliwie na parametry zdrowotne wody, wyjaławiając ją ze związków mineralnych niezbędnych do życia człowieka – mówi Kajetan Paweł Specjalski.
Ważny jest też inny aspekt tematu twardości wody. Użytkownicy, jak i producenci urządzeń AGD szukają przyczyn zniszczeń sprzętu u dostawców wody. Nie ma do tego jednak większych podstaw, jeśli woda pitna spełnia wszelkie normatywy. Należy zwrócić uwagę, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia kierowane jest nie tylko do przedsiębiorstw wodociągowych, ale również producentów AGD. Sprzedawane urządzenia powinny być konstrukcyjnie odporne na normatywny przedział twardości wody. Konsumenci dokonując zakupu  mogą wybierać produkty, które zawierają dokumentację techniczno-ruchową według zapisów dopuszczających stosowanie wody pitnej wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Sanepid kontroluje
- Zapewniam, że celem Wodociągu Mareckiego jest ujmowanie, uzdatnianie i dystrybuowanie na terenie miasta Marki wody dobrej jakości, spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia. To gwarancja dbałości o zdrowie wszystkich mieszkańców Marek, którym dostarczamy wodę do picia. Potwierdzają to systematyczne badania kontrolne wykonywane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie. Wyniki publikujemy na naszej stronie internetowej zakładce Woda/Tabela Jakości/Twardości Wody – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski.

Unijne wsparcie
W Markach ponad 17 lat temu były tylko kilkukilometrowe odcinki sieci, a obecnie jest prawie 140 km sieci wodociągowej i ok. 200 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Inwestycje te były wsparte przez fundusze unijne kwotą dotacji prawie 100 mln zł.  - Mieszkańcy Marek dobrze pamiętają, że długo musieli czekać na wodę i kanalizację, a obecnie sprowadzający się otrzymują je z chwilą zamieszkania – wyjaśnia Kajetan Specjalski.  Oczywiście to nie koniec inwestycji. Marki dynamicznie się rozwijają, dlatego trwają pracę nad budową drugiej stacji uzdatniania wody przy ul. Spacerowej, co pozwoli zabezpieczyć potrzeby miasta, które szybko zwiększa liczbę mieszkańców.

Upominki na święta
Wodociąg Marecki otrzymuje wiele dobrych słów od mieszkańców, którzy są zadowoleni z pracy obsługi klienta, czy też z sprawnych działań podczas przebiegu wszelkich awarii ( np. przy ulicy Matejki).  Na licznych akcjach w mieście, gdzie wystawiane jest stoisko promocyjne, zawsze można uzyskać dodatkowe informacje lub wygrać upominki.  Dla tych, którzy nie mieli okazji dotrzeć na Jarmark Świąteczny, mamy niespodziankę. W związku z tym, że  wzrasta zainteresowanie Internetowym Biurem Obsługi, co dziesiąta zarejestrowana osoba otrzyma upominek.  Osoby, które poświęcą swój czas na to, by nam pomóc zmieniać naszą stronę Internetową  i wypełnią ankietę dostępną w Biurze Obsługi Klienta oraz napiszą swoje sugestie, mogą liczyć na sympatyczne niespodzianki. Wszelkie informacje na temat upominków,  badań, planowanych inwestycji, wyłączeniach wody i działaniach promocyjnych można znaleźć na stronie www.wodociagmarecki.pl oraz profilu społecznościowym spółki na facebooku.


Data publikacji: 02.01.2017

« wstecz | w górę