Ogłoszenie o zamówieniu 6/WM/R/17

Ogłoszenie o zamówieniu 6/WM/R/17

Przetarg nieograniczony nr 6/WM/R/17 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A"
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 6/WM/R/17 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o., na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A”.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

Termin składania ofert: 04.08.2017r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.08.2017r. o godzinie 10:15

Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik

Instrukcja dla Wykonawców

Pobierz plik

Wzór umowy

Pobierz plik

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz plik
   
Data publikacji: 20.07.2017

« wstecz | w górę