PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/WM/R/2017

Przetarg nieograniczony nr 12/WM/R/2017 pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW-2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz160".
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 12/WM/R/2017 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o., na realizację zadania pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW-2) w Markach wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz160".

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 27.11.2017r. do godziny 11:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na: 30.11.2017r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 27.11.2017r. o godzinie 11:15

UWAGA: Zmiana terminu otwarcia ofert na: 30.11.2017r. o godz. 11:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik

Tom 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz plik

 Tom 2 - Wzór umowy

Pobierz plik

Tom 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz plik

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 15.11.2017r. i 16.11.2017r.

Pobierz plik

 Modyfikacja nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz plik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami po modyfikacji nr 1 - tekst jednolity

Pobierz plik

Tom 2 - Wzór umowy - po modyfikacji nr 1

Pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 28.11.2017r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

 Pobierz plik

 Wykonawców obowiązuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz treść Wzoru umowy - po modyfikacji.

Data publikacji: 31.10.2017

« wstecz | w górę