Fundusze Europejskie

Ponad 1800 użytkowników IBO. Dziękujemy!

Ponad 1800 użytkowników IBO. Dziękujemy!

Zapraszamy do używania wygodnego, elektronicznego narzędzia.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Na naszej stronie głównej dokonaliśmy niedużej, acz istotnej modyfikacji. Uważni użytkownicy naszego serwisu internetowego wodociagmarecki.pl zaproponowali, by lewe, górne okienko z dostępem do IBO odrobinę zmodyfikować. Zasugerowali, by nie dochodziło do natychmiastowego przekierowania do Internetowego Biura Obsługi Klienta, ale poprzedzała go informacja o możliwościach tego e-rozwiązania. Tak też uczyniliśmy. Dziękujemy za podpowiedź! Dziękujemy też gronu ponad 1800 osób, które korzystają z serwisu https://ibo.wodociagmarecki.pl/ Wszystko wskazuje na to, że w tym roku przekroczymy pułap 2000 użytkowników. 

Przypominamy, że IBO pozwala na:

  • otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (powiadomienie o fakturze jest wysyłane do klienta w ciągu 24 h od jej wystawienia)
  • kontrolę rozrachunków i rozliczeń,
  • przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego,
  • przeglądanie historii wskazań podlicznika,
  • przekazywanie odczytów,
  • analizę zużycia wody i odprowadzonych ścieków,
  • weryfikowanie danych ewidencyjnych.

Zapraszamy też do obejrzenia filmu o możliwościach IBO. Podkreślamy w nim nie tylko wygodę, ale i ekologiczny charakter naszego rozwiązania.

https://www.youtube.com/watch?v=nuQ5tf9vj1U&feature=youtu.be

Data publikacji: 09.05.2019