PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/WM/R/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 1/WM/R/17

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę
Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. "Budowa sieci wodociągowej DZ160 mm L = 392,50 m w ul. Legionów Polskich i w ul. Zbieżnej w Markach na działkach o nr ewid. 1/1, 128/17, 112/10, 96/1 obręb 01-12 oraz 29 i 65/19 obręb 01-09" nr 1/WM/R/17

Termin składania ofert: 08 luty 2016r. do godziny 09:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Dokumentacja techniczna - pobierz

Przedmiar - pobierz    

Załączniki nr 1-7 edytowalne - pobierz
.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data publikacji: 25.01.2017

« wstecz | w górę