PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/U/17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/WM/U/17

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę
Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”. Nr postępowania 3/WM/U/17
Termin składania ofert: 10 luty 2017r. do godziny 08:30
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz
Modyfikacja SWZ - pobierz
Odpowiedź na pytania z dnia 06.02.2017r. - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data publikacji: 03.02.2017

« wstecz | w górę