PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/WM/U/18

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/WM/U/18

Przetarg nieograniczony nr 2/WM/U/18 pn. „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o."
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 2/WM/U/18 o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.”, na realizację zadania pn.: „Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, układów automatyki procesów technologicznych ujmowania i uzdatniania wody oraz pompowania ścieków sanitarnych w obiektach Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.".

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 16.02.2018r. do godziny 08:30

Termin otwarcia ofert: 16.02.2018r. o godzinie 08:40

Ogłoszenie o zamówieniu                                           pobierz plik

Specyfikacja Warunków zamówienia                            pobierz plik

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dn. 12.02.2018r.  pobierz plik

Modyfikacja do SWZ                                                 pobierz plik

Wykonawców obowiązuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia - po modyfikacji.

Informacja z otwarcia ofert                                       pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    pobierz plik

Data publikacji: 08.02.2018

« wstecz | w górę