PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 4/WM/R/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 4/WM/R/2018

Przetarg nieograniczony nr 4/WM/R/2018 pn. „Rozbiórka zbiorników żelbetowych, nawierzchni drogowych oraz infrastruktury podziemnej na działce ew. nr 73/29 obręb 03-05 w Markach wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej”
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 4/WM/R/2018 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), na realizację zadania pn.: „Rozbiórka zbiorników żelbetowych, nawierzchni drogowych oraz infrastruktury podziemnej na działce ew. nr 73/29 obręb 03-05 w Markach wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej".

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres: 
Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
ul. Żeromskiego 30 
05-270 Marki

Termin składania ofert: 05.04.2018 r. do godziny 09:00

Termin otwarcia ofert: 05.04.2018 r. o godzinie 09:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik

Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pobierz plik

 Tom 2 - Wzór umowy

Pobierz plik

Tom 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz plik

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Pobierz plik

Zmiana treści SIWZ

Pobierz plik

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ - nr 2 

 Pobierz plik

Informacja z sesji otwarcia ofert

Pobierz plik

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz plik

   

 

Data publikacji: 19.03.2018

« wstecz | w górę