PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/WM/R/15

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/WM/R/15

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. "Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieście Marki" nr 26/WM/R/15

Termin składania ofert: 18 stycznia 2016r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Instrukcja dla Wykonawców - pobierz

Umowa - pobierz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:

Część 1 - Warunki ogólne wykonania i odbioru robót - pobierz

Część 2 - Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe) - pobierz

Część 3 - Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociągi i obiekty towarzyszące - pobierz

Część 4 - Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszące - pobierz

Część 5 - Zasilanie elektryczne przydomowych przepompowni ścieków - pobierz

Przedmiary robót - pobierz

Przedmiar w wersji edytowalnej - pobierz

Informacja BIOZ - pobierz

Projekty podłączeń:

- elektryczne - pobierz

- sanitarne - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data publikacji: 30.12.2015

« wstecz | w górę