PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/WM/R/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/WM/R/16

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Dz 200, w pasie drogowym ul. Nałkowskiej w Markach (dz.ew.nr 38/37, 38/39 obr.1-13) wraz z odgałęzieniami do granic posesji" nr 8/WM/R/16

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2016r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Dokumentacja techniczna - pobierz

Przedmiar - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

.............

.............

Data publikacji: 12.04.2016

« wstecz | w górę