PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/WM/R/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/WM/R/16

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn. "Budowa sieci wodociągowej DZ280 L = 664,0 m, DZ225 L = 18,0 m oraz DZ160 L = 213,0 m wraz z siecią kablową niskiego napięcia L = 580,0 m w ulicach Żeromskiego i Wołodyjowskiego w Markach" nr 10/WM/R/16

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2016r. do godziny 09:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Projekt sieci wodociągowej - pobierz

Projekt sieci kablowej nN - pobierz

Przedmiar - pobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz

...........

.

Data publikacji: 13.04.2016

« wstecz | w górę