PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 9/WM/U/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 9/WM/U/16

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego pn.: „Dozór i ochronę mienia obiektów Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.”, nr postępowania 9/WM/U/16

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2016r. do godziny 09:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Modyfikacja nr 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia - pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn.19.04.2016r. - pobierz

Modyfikacja nr 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia - pobierz

Specyfikacja Warunków Zamówienia po modyfikacjach - pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data publikacji: 15.04.2016

« wstecz | w górę