PRZETARG NR 11/WM/U/11- Unieważnienie postępowania

PRZETARG NR 11/WM/U/11- Unieważnienie postępowania

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Nr postępowania 11/WM/U/11

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” w kwocie 40 000 000zł”

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. Uzasadnienie formalne i prawne unieważnienia postępowania o zamówieniu znajduje się na stronie:
www.wodociagmarecki/JRP/Bank/uniewaznienie.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania znajduje się na stronie:
www.wodociagmarecki/JRP/Bank/ogloszenie.pdf

Data publikacji: 23.06.2015

« wstecz | w górę