PRZETARG NR 7/WM/R/11- Odpowiedzi na pytania Wykonawców – nr 2

PRZETARG NR 7/WM/R/11- Odpowiedzi na pytania Wykonawców – nr 2

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Nr postępowania 7/WM/R/11

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V” (Kontrakt 6)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - Nr 2 znajdują się na stronie
www.wodociagmarecki.pl/JRP/K6_Odpowiedzi_nr_2/odpowiedzi_nr_2.pdf

Data publikacji: 23.06.2015

« wstecz | w górę