Fundusze Europejskie

Zbliża się koniec prac w sąsiedztwie Grunwaldzkiej

Zbliża się koniec prac w sąsiedztwie Grunwaldzkiej

Realizujemy inwestycje kanalizacyjne z unijnym dofinansowaniem.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy kolejny etap prac przy ul. Grunwaldzkiej. Wykonawca robót – firma Plastbud – poprzez studnię Sr3 (na zdjęciach) - połączył nowe odcinki kanalizacji sanitarnej z istniejącym systemem. Do zakończenia wszystkich robót w tym rejonie miasta (Grunwaldzka, Okólna, Parkowa, ulica bez nazwy) konieczne jest jeszcze wyposażenie pompowni ścieków PN40, której skorupa została osadzona w styczniu tego roku w okolicy pumptracka. Fizyczne podłączenie nieruchomości do sieci będzie możliwe po uzyskaniu przez Wodociąg Marecki pozwolenia na użytkowanie. Według naszych szacunków, powinno do tego dojść pod koniec września tego roku, o czym zawiadomimy zainteresowanych.

Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0024/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” i dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dodajmy, że na razie przywrócona jest jedynie przejezdność ulicy. Po zakończeniu robót asfalt w ulicy Grunwaldzkiej i Okólnej zostanie odtworzony. Ulica Grunwaldzka na odcinku robót kanalizacyjnych będzie się z pewnością prezentować lepiej niż przed rozpoczęciem inwestycji.

Data publikacji: 12.07.2019