Zmiana taryf Wodociągu Mareckiego

Zmiana taryf Wodociągu Mareckiego

Akceptacja regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Od 28 września zmieniają się taryfy naszej spółki. Jeden metr sześcienny wody dla osoby fizycznej będzie kosztować 4,72 zł netto (z VAT 5,10 zł). Z kolei odbiorcy biznesowi zapłacą 4,89 zł netto (z VAT 5,28 zł). Dla obu grup zmieniają się jednakowo stawki za odprowadzanie ścieków. Wynoszą one 10,25 zł netto (z VAT – 11,07 zł). Zmiany zostały zaakceptowane przez regulatora – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dynamika cen zamyka się w przedziale 2,7-3,65 proc., a więc w praktyce mają one charakter inflacyjny (2,9 proc. w sierpniu 2020 r.).

Nasze taryfy są wynikiem wysokich inwestycji realizowanych przez spółkę. W XXI wiek Marki praktycznie wchodziły bez sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki pomocy unijnej udało nam się wybudować ponad 210 km sieci. Musieliśmy jednak znaleźć pieniądze na tzw. wkład własny. Są to pożyczki od podmiotów państwowych (fundusze ochrony środowiska) oraz komercyjnych banków. Dlatego sukcesywnie spłacamy zadłużenie i jednocześnie zaciągamy zobowiązania związane z rozbudową infrastruktury. W lutym uruchomiliśmy II stację uzdatniania wody, która zagwarantuje pewność dostaw na kolejne dekady. Rozbudowujemy też sieć kanalizacji sanitarnej. W ramach III etapu unijnego przybędzie dodatkowo 14,5 km sieci.

Pragniemy też dodać, że taryfy Wodociągu Mareckiego powodują, że dzięki nim w praktyce pokrywamy wyłącznie bieżące koszty funkcjonowania spółki (inwestycje, zobowiązania finansowe, koszty osobowe, zakup energii). Nasz właściciel – Miasto Marki – nie czerpie z naszej działalności dochodów finansowych. Od początku działania Wodociąg Marecki ani razu nie wypłacał dywidendy akcjonariuszowi. Ewentualne, niewielkie zyski spółki są przeznaczane na kolejne inwestycje.

Data publikacji: 27.09.2020
Autor:

« wstecz | w górę