Wodociąg Marecki Sp. z o.o. - logo

Strona w przebudowie. Zapraszamy niebawem.

Strzałka Zobacz tabelę jakości naszej wody    Strzałka Sprawdź cennik

Otwórz Internetowe Biuro Obsługi Strzałka

Pogotowie wodociągowe: 606 908 708


Aktualne przetargi

Data publikacji: 20.07.2017 r.

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony nr 6/WM/R/17 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A"

Zamawiający wszczyna postępowanie nr 6/WM/R/17 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej o wartości powyżej 30.000 euro”, obowiązującym w Wodociągu Mareckim Sp. z o.o., na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – Zadanie 1A”.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres:
Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

Termin składania ofert: 04.08.2017r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: 04.08.2017r. o godzinie 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

pdfPobierz plik

Instrukcja dla Wykonawców

pdfPobierz plik

Wzór umowy

pdfPobierz plik

Opis przedmiotu zamówienia

pdfPobierz plik

 

Data publikacji: 06.07.2017 r.

Tytuł: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Nazwa zamówienia: „Roboty budowlane uzupełniające nr 3 do zamówienia podstawowego nr 1/WM/R/16 pn. Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Mieście Marki”

Ogłoszenie o zamówieniu

pdfPobierz plik

Kontakt

Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

Telefony: 771-46-93, 781-35-32

E-mail: biuro@wodociagmarecki.pl

Znajdź nas na Facebooku