PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 6/WM/R/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 6/WM/R/16

{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Markach przy ul. Żeromskiego 30, działka o nr ewid. 38/13”. Nr zamówienia: 6/WM/R/16. Postępowanie przetargowe jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do 24 marca 2016r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Część 1  SWZ - IDW - pobierz

Część 2 SWZ - Umowa - pobierz

Część 3 SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz

Projekty - pobierz

Przedmiary - pobierz

Pozwolenie - pobierz

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 14.03.2016r. - 17.03.2016r. - pobierz

Rys. A21 - pobierz
Rys. A22 - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

Data publikacji: 10.03.2016

« wstecz | w górę