Fundusze Europejskie

III etap budowy kanalizacji

Intensywne prace przy budowie SUW

Na terenie Czarnej Strugi powstaje druga, marecka Stacja Uzdatniania Wody. W realizacji inwestycji pomaga nam finansowo Unia Europejska.

Narzędzie informatyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Sygnalizacja potencjalnych nieprawidłowości

Źródła finansowania inwestycji

Obligacje przychodowe.

III etap budowy kanalizacji

Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Strona 2 z 2