Fundusze Europejskie

III etap budowy kanalizacji

III transza emisji obligacji

Pieniądze są przeznaczone na spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

Rozbudujemy sieć kanalizacji sanitarnej

Kolejna inwestycja Wodociągu Mareckiego jest dofinansowana z unijnej puli.

Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW

Wodociąg Marecki ma finansowanie na uzupełnienie wkładu własnego do unijnych inwestycji.

II transza emisji obligacji

Pieniądze są przeznaczone na rozliczenie płatności dla wykonawców inwestycji.

Reportaż o budowie SUW

Zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez "Tubę Marek".

Intensywne prace przy budowie SUW

Na terenie Czarnej Strugi powstaje druga, marecka Stacja Uzdatniania Wody. W realizacji inwestycji pomaga nam finansowo Unia Europejska.

Narzędzie informatyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Sygnalizacja potencjalnych nieprawidłowości

Źródła finansowania inwestycji

Obligacje przychodowe.

III etap budowy kanalizacji

Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Strona 2 z 2