Fundusze Europejskie

III etap budowy kanalizacji

II transza emisji obligacji

Pieniądze są przeznaczone na rozliczenie płatności dla wykonawców inwestycji.

Intensywne prace przy budowie SUW

Na terenie Czarnej Strugi powstaje druga, marecka Stacja Uzdatniania Wody. W realizacji inwestycji pomaga nam finansowo Unia Europejska.

Narzędzie informatyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Sygnalizacja potencjalnych nieprawidłowości

Źródła finansowania inwestycji

Obligacje przychodowe.

III etap budowy kanalizacji

Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.